O nas

Początki działalności naszego biura sięgają 1979 roku. Powstał wtedy w Krośnie Oddział C.O.S.P.B.M. Inwestprojekt Warszawa, którego głównym zadaniem było tworzenie dokumentacji projektowej dla budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sprawowanie nadzorów inwestorskich.

W wyniku prywatyzacji w 1990 r. pracownicy Oddziału Inwestprojekt Krosno utworzyli spółkę z o.o., zachowując główny człon nazwy, rozszerzając jednocześnie zakres działalności.

Wykonujemy projekty:

Na życzenie Inwestora przeprowadzamy wszystkie obowiązkowe procedury począwszy od uzyskania pozwolenia na budowę po otrzymanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Nagrody i wyróżnienia:
Nasze realizacje są dostrzegane przez jurorów różnych konkursów architektonicznych i budowlanych.

  • Za modernizację i remont budynku administracyjno-usługowego przy ul. Składowej w Krośnie nasze biuro otrzymało nominację do tytułu Modernizacja Roku 2002.
  • Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie wyróżniono Dyplomem za udział w konkursie Modernizacja Roku 2008.
  • W 2009 roku w konkursie Budowa Roku Podkarpacia realizację remontu
    i konserwacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Krośnie wyróżniono Nagrodą III stopnia.
  • Projekt przebudowy budynku Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej uzyskał nominację do konkursu o Kryształową Cegłę Dom 2009 w kategorii najlepszej inwestycji budowlanej po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej.