Modernizacja budynku WSZ w Krośnie

Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Piętrowy budynek „starej” szkoły z lat pięćdziesiątych w Krośnie Turaszówce został przeznaczony na siedzibę Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Prace modernizacyjne polegały na nadbudowie jednej kondygnacji, znacznej zmianie funkcji i spięciu łącznikiem z pozostałym kompleksem dydaktycznym. Piwnice budynku zostały przystosowane na szatnie i klub studencki. Budynek wyposażony jest w windę i zewnętrzny podnośnik dla NPS. Prace projektowe i wykonawcze trwały rok.

  • Powierzchnia użytkowa: 1 640,45 m2
  • Kubatura: 8 426,36 m3

Zmodernizowany budynek został oddany do użytku w 2010 roku.

Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie