Sąd Rejonowy w Krośnie

Remont i konserwacja elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Krośnie

Nagroda III stopnia za realizację w Konkursie Budowa Roku Podkarpacia 2009

Budynek Sądu Rejonowego w Krośnie pochodzi z początku XX wieku, figuruje w rejestrze zabytków. Ciągle jest użytkowany przez administrację państwową. Biuro wykonało szczegółową inwentaryzację konserwatorską obiektu. Piwnice były zawilgocone i zagrzybione. Opracowaliśmy dokumentację zabezpieczenia piwnic i całego budynku. Wyremontowano wszystkie podziemne elementy systemu osuszania mechanicznego i wymuszonej wentylacji budynku. Przeprowadzono renowację więźby dachowej, częściowo pokrycia oraz obróbek blacharskich. Wewnątrz wykonano remont korytarzy, klatek schodowych, przystosowano zespoły sanitarne do współczesnych wymagań. Wykonano również nowe zabezpieczenia przeciwpożarowe. Pracom konserwatorskim poddano elewacje łącznie z częściową wymianą ciosów kamiennych portalu i cokołu budynku.

  • Powierzchnia użytkowa: 2 951,60 m2
  • Kubatura: 14 623,00 m3

Projekt został wykonany w 2005 roku. Prace remontowe były prowadzone etapami w latach 2006 – 2009 przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Jetika” w Krośnie.

Sąd Rejonowy w Krośnie