Zakład Karny w Moszczańcu

Budynek starej łaźni i magazynów – parterowy z płaskim dachem – został radykalnie przebudowany z przeznaczeniem na pawilon dla osadzonych. Zaprojektowany został nowy stromy dach, charakterystyczny dla zabudowy podgórskiej. Na poddaszu wygospodarowano miejsce na małą kaplicę, bibliotekę, gabinet lekarski z pokojem zabiegowym, gabinet stomatologiczny, izolatkę dla chorych oraz pokój radiowęzła. Pomieszczenia na poddaszu są doświetlone lukarnami i oknami połaciowymi.

  • Powierzchnia użytkowa: 1 204,20 m2
  • Kubatura: 6 394,40 m3

Budynek został oddany do użytku w 2009 roku.

 Budynek przed przebudową
Zakład Karny w Moszczańcu Zakład Karny w Moszczańcu